”Tillykke” med de ny tænder

Vi har nu aftalt et stykke arbejde, som vil strække sig over de næste 6-8 mdr. Jeg synes derfor,

at det er rimeligt at fortælle, hvad du kan forvente. Da de færreste kan huske det hele

fremstilles det hermed på skrift!

Det videre forløber sig således : Første gang tager vi aftryk til studiemodeller og snakker lidt

om dine forventninger til ny tænder – både kosmetisk og funktionelt.

Anden gang tager vi aftryk i skeer specialfremstilet lige til din mund og derfor meget

nøjagtige. Vi registrerer dit sammenbid, så der er en god chance for, at overkæbe og

underkæbe kan samarbejde. Vi bestemmer farve på de ny tænder, og med hensyn til

tandstilling vil vi være meget glad for et foto med synlige fortænder .

Tredje gang prøver vi tandopstillingen, dvs tænderne er stillet op i voks og kan ændres, hvis

det er nødvendigt.

Fjerde gang er dagen, hvor vi trækker det aftalte, nødvendige antal tænder ud og isætter

protesen. Tanken om at sætte en protese ovenpå nyetablerede sår kan virke lidt barbarisk,

men i praksis virker protesen som en forbinding på såret, som holder lidt sammen på det hele

og forhindrer, at man får meget skidt ned i sårene. Denne dag skal du tage den lidt med ro, da

store fysiske udfoldelser kan få det til at springe op og begynde at bløde. Især varme drikke

kan også få blodårerne til at udvide sig, så det bløder. Når en lille blødning blandes med

mundens spyt kan det se ud af meget mere, end det er! Men skulle det ske, så hold dig i ro,

læg noget koldt på og bid sammen, så proteserne virker som et kompres. Er du MEGET

urolig kan du kontakte mig pr tlf.

Du skal lade protesen sidde i indtil jeg tager den ud næste dag. Det er meget vigtigt, at jeg får

mulighed for at kontrollere heling, tryksår m.v. Derfor er det ikke heldigt at isætte proteser en

fredag. Denne dag kan jeg slibe på protesekanterne, hvor der er tryksår undervejs, og jeg kan

evt justere sammenbiddet. Ved delproteser aktiverer jeg normalt først bøjlerne efter ca 1 uge.

Nu starter den første fase, hvor proteserne ”sætter sig”. I denne fase vil der komme tryksår

langs protesekanterne. Når jeg har aflastet det pågældende sted, vil det hele igen. Jeg ved

godt, at det kan være pinefuldt, men det er vigtigt ikke at tage tænderne ud, hvis jeg skal have

en chance for at slibe det rette sted! Vi laver som regel den aftale, at man kan kigge ind når

som helst. En justering tager kun 2 min, og det kan jeg som regel klare mellem to andre! Du

skal bare vide, at jeg ved, at det kan være en lidt bøvlet periode at komme igennem. Så jeg

skal gøre mit bedste for at minimere generne.

Første fase varer 1-1½ md. Derefter har man normalt fred ca 1 md, og netop som man

begynder at føle sig lidt positiv – så begynder protesen at sidde for løst! Årsagen er, at

gummen er svunden således, at protesebunden ikke længere svarer til gummen. Jeg kan

afhjælpe dette ved at lægge en midlertidig bund i protesen. Denne holder ca 1 md, og skal så

fornys. Denne bløde bund er lidt sårbar og skal ikke børstes på – brug en brusetablet i stedet!

Vi bliver så ved med at forny denne bløde bund, til det hurtige svind er ovre. Det tager

almindeligvis 6-8 mdr fra tandudtrækning. Hver tiende svinder ikke, men det er ikke muligt

på forhånd at sige, hvilken gruppe, man hører til.

Når fasen med det hurtige svind er overstået, lægger vi som regel ny bund i protesen (skifter

alt det lyserøde). Dette er ikke incl i den oprindelige pris, da det jo ikke er alle, der har brug

for det. Fremover kan man forvente en sådan duplikering ca hvert 5. År. Når vi skal lave en

sådan behandling, tager vi aftryk om morgenen – arbejder på den hele dagen - og kan så

aflevere den ”omstillede” protese ved 15-tiden.

Efter hele denne smøre forstår du nok hvorfor jeg satte anførselstegn om ”Tillykke”. Du skal

bare vide, at vi har været turen igennem rigtig mange gange og velsagtens har prøvet det

meste. Mange mennesker har måttet vænne sig til sådan noget , og jeg skal nok gøre mit til, at

vi i fællesskab får det til at fungere.